TOATE INFORMATIILE DE CARE AI NEVOIE CA VOLUNTAR UEFA EURO 2020 SUNT AICI

ZILE
ORE
MINUTE
SECUNDE

TIMELINE

IAN
FEB
2021

reconfirmare roluri

MAI
2021

trainings

MAI
IUNIE
2021

activarea voluntarilor

IULIE
2021

Thank You event

DEPARTAMENTE

ACCESS MANAGEMENT

Echipa de access management este responsabilă de supervizarea întregului proces de acces – atât la intrare, cât și la ieșire – la locațiile UEFA EURO 2020 (stadioane), în timpul perioadei operaționale. Voluntarii departamentului access management au un rol important în asistarea venue access manager, atât la implementarea conceptului de flux și a planului de amplasare a stewarzilor, cât și la realizarea trainingurilor pentru personalul de securitate. În cadrul perioadei operaționale, aceștia vor asista și personalul acreditat la accesul în locație. În zilele meciurilor oficiale, voluntarii access management vor ajuta echipa de venue security să faciliteze intrarea și ieșirea eficiente și rapide ale tuturor grupurilor de persoane în și din stadion.

ACCREDITATION

În timpul turneului, stadioanele vor fi împărțite în diferite zone, cum ar fi terenul, vestiarele și zona media. Echipa de acreditare oferă acces diferitelor grupuri de persoane în zonele în care acestea operează. Grupurile includ jucători, voluntari, media, oficiali, furnizori de curățenie, autorități publice și sponsori. Pentru a-și putea îndeplini rolul, fiecare persoană trebuie să dețină un document valid acreditat, pe care îl vor primi de la centrul de acreditări, aflat în apropierea fiecărui stadion. Documentul de acreditare conține atât detaliile personale ale deținătorului (poză și nume complet), cât și drepturile de acces alocate acestuia, în funcție de atribuțiile sale.

ANTI-DOPING

Echipa anti-doping UEFA se va ocupa de realizarea unui program cuprinzător de teste anti-doping în cadrul UEFA EURO 2020. Programul are drept scop protejarea laturilor fizice, emoționale și financiare ale jucătorilor, oficialilor și spectatorilor, prin asigurarea unui turneu fără droguri. Rolul voluntarului anti-doping cere un grad ridicat de responsabilitate și trebuie îndeplinit într-o manieră profesională. Task-ul voluntarului este de a notifica unul dintre jucătorii selectați pentru control și de a-l escorta din momentul notificării până la finalizarea testului.

BROADCASTER SERVICES

Echipa responsabilă de broadcaster services are rolul de a asigura difuzarea meciului către spectatori din întreaga lume. Echipa de broadcaster information transmite informații de bază despre producție și aspecte legate de rezervare, informații generale despre turneu și informații turistice către partenerii de difuzare ai UEFA EURO 2020 (UPBs), care se află în locație în timpul turneului. Biroul de broadcast information va fi un prim punct de informare pentru UPBs la momentul sosirii acestora în centrul internațional de difuzare (International Broadcast Centre – IBC).

Principala activitate a voluntarilor din echipa broadcaster services într-o locație este de a asista broadcaster liaison officers în cadrul fiecărui stadion, în special în zilele MD-1 (Match Day – 1) și MD (Match Day). Atribuțiile lor vor varia de la atribuții simple de birou (ex.: fotocopiere documente, distribuire informații sau printare informații existente din FAME – sistemul extranet de management al rezervărilor de difuzare al UEFA), la atribuții ca distribuirea de dispozitive suplimentare de acces (SADs) către broadcasters, oferirea de răspunsuri la întrebările acestora, ghidarea lor către diferite zone din cadrul stadionului sau asistarea lor în livrarea serviciilor de difuzare.

CEREMONIES

Departamentul de ceremonii va crea și implementa ceremonii și programe de entertainment în cadrul celor 12 stadioane implicate în turneu. Obiectivul acestui proiect este de a crea o atmosferă sigură și veselă în stadion și să ofere o experiență memorabilă fanilor. Voluntarii vor fi implicați în organizarea ceremoniilor dinaintea meciurilor (entertainment-ul fanilor din interiorul și exteriorul stadionului) și în procesul de producție și difuzare (producție TV, logistică).

Ceremoniile UEFA creează atmosfera evenimentelor noastre, oferind din partea UEFA și a orașului gazdă un călduros bun-venit fanilor, echipelor și milioanelor de telespectatori din întreaga lume.

Un program de “fantertainment” este un eveniment live ce are loc în stadion sau în jurul stadionului pentru a primii fanii și pentru a-i distra înainte începerii meciului. UEFA folosește această platformă pentru a crea emoție și entuziasm în rândul spectatorilor, asigurând astfel o atmosferă festivă în stadion. În acest timp, spectatorii devin un simbol al unității și respectului, distrându-se, cântând și dansând împreună, indiferent de echipa pe care o susțin.

Voluntarii din acest domeniu asistă coordonatorul local de ceremonii.

COMMERCIAL OPERATIONS

Echipa de operațiuni comerciale conduce implementarea drepturilor de stadium marketing acordate partenerilor comerciali contractați de UEFA și de agentul său exclusiv pentru competițiile echipelor naționale (CAA11). De asemenea, echipa de operațiuni comerciale asistă sponsorii oficiali cu programele de activare ale acestora în cadrul fiecărei dintre cele 12 locații. Ca atare, echipa de operațiuni comerciale oferă, pentru fiecare dintre diversele drepturi și oportunități, îndrumare și instrucțiuni, realizate în colaborare cu specialiști interni. Aceștia gestionează și planificarea și comenzile aferente, lucrând împreună cu sponsorii contractați. Echipa de operațiuni comerciale, împreună cu CAA11, organizează și gestionează toată comunicarea cu sponsorii și alte filiale stabilite în prealabil.

Echipa de operațiuni comerciale acționează ca o resursă internă pentru aspectele comerciale ce țin de stadioane și asigură legătura cu alte echipe în legătură cu implementarea acestor drepturi.

Drepturile oferite sponsorilor turneului includ drepturi exclusive de asociere, drepturi și oportunități legate de guest experiences, recunoașterea brand-ului pe materiale produse de UEFA, activări on-site și, în unele cazuri, dreptul de a-și vinde produsele și serviciile în locațiile turneului.

Programul UEFA de protejare a drepturilor (RPP) are ca obiectiv protejarea activă a proprietății intelectuale a UEFA EURO 2020 și de a împiedica încălcarea drepturilor UEFA în legătură cu UEFA EURO 2020.

UEFA crede că protejarea drepturilor sale de proprietate intelectuală este fundamentală în menținerea creșterii sustenabile a fotbalului European. Dacă UEFA nu și-ar proteja drepturile, atunci valoarea și calitatea activităților realizate de UEFA s-ar diminua. Entitățile comerciale cărora UEFA le acordă drepturi exclusive de asociere recunosc faptul că aceste drepturi sunt active de valoare, iar veniturile pe care exploatarea comercială a acestor drepturi le aduce sunt redistribuite de UEFA în așa fel încât să promoveze dezvoltarea sănătoasă și continuă a fotbalului de amatori, a fotbalului de tineret și a fotbalului profesionist în toată Europa.

EVENT TRANSPORT

Echipa de transport este responsabilă de planificarea și livrarea serviciilor de transport. Voluntarii lucrează în biroul de transport sau acționează ca personal coordonator în aeroporturi, hoteluri și alte locații. Scopul lor este de a ajuta și susține clienții prin livrarea unui serviciu high-level de transport.

Pentru UEFA EURO 2020, echipa de transport va fi responsabilă cu furnizarea transportului celor 24 de echipe și asociații naționale de fotbal participante la eveniment, furnizarea transportului arbitrilor, a doping control officers, a match delegates și a angajaților și invitaților UEFA.

GUEST MANAGEMENT AND PROTOCOL

Echipa de protocol și guest management este responsabilă de gestionarea invitaților, de furnizarea serviciilor de bun-venit și protocol pentru cei 17,000 de invitați VIP ai UEFA ce participă la UEFA EURO 2020. Operațiunile de guest management se realizează în cadrul aeroporturilor, al hotelurilor și stadioanelor, unde invitați naționali și internaționali din lumea sportului și politicii sunt bineveniți. Voluntarii acestei echipe vor reprezenta primul și principalul punct de contact pentru invitați și sunt esențiali în realizarea unei experiențe perfecte pentru aceștia. Voluntarii vor primi invitații la aeroporturi, hoteluri sau stadioane, le vor oferi informații despre turneu și orașele gazdă și se vor ocupa de întrebările și cerințele lor.

HOSPITALITY PRODUCTION

Echipa acestui departament este responsabilă cu dezvoltarea, implementarea și livrarea serviciilor de catering și ospitalitate pentru diverse grupuri țintă la cele 12 stadioane din cadrul turneului. Echipa va livra servicii de ospitalitate în zilele meciurilor, cum ar fi servicii de catering și entertainment, ca parte a diverselor programe de ospitalitate pentru VIP-uri, parteneri comerciali și invitați corporate. Toți invitații vor fi găzduiți în loje și apartamente private în cadrul stadioanelor înainte și după meciuri. Este responsabilitatea acestei echipe să se asigure că serviciile de catering și ospitalitate sunt livrate la timp, că sunt de calitatea stabilită și că sunt încadrate în buget. În total, peste 120,000 de invitați vor fi găzduiți pe parcursul a celor 51 de meciuri din cadrul turneului.

Echipa este de asemenea responsabilă de livrarea serviciilor de catering pentru staff, broadcasters, reprezentanți media, voluntari, echipele de tineret și oficiali ai meciurilor (arbitri, personal medical, etc.) pe parcursul turneului, atât în zilele meciurilor cât și în zilele dintre acestea. Voluntarii din această echipa se vor ocupa și de gestionarea și implementarea conceptului de vânzare de băutură și servicii pentru public în zilele meciurilor în cadrul stadioanelor, asigurându-se în același timp că produsele și serviciile îndeplinesc standardele cerute.

Ca membri ai departamentului de ospitalitate, voluntarii echipei de hospitality production îl vor asista atât pe venue hospitality manager/coordinator, cât și pe concessions coordinator, ajutându-i să pregătească și să execute activitățile operaționale, cu accent pe asigurarea celor mai bune posibile rezultate pentru diversele proiecte.

INFORMATION AND COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

Echipa ICT pentru UEFA EURO 2020 livrează toate serviciile ce țin de comunicare, cât și soluții profesionale de hardware și aplicații. Această echipă este responsabilă de conceptul, implementarea, operarea și managementul schimbării pentru toate serviciile ce trebuie livrate în cadrul domeniului său. Mai mult, aproximativ 4,000 de jurnaliști și fotografi vor transmite turneul UEFA EURO 2020, atât la TV, cât și la radio și online în fiecare zi. O rețea de IT și telecomunicații va fi realizată și menținută la fiecare stadion, pentru ca jurnaliștii și alt personal să se poată bucura de cele mai bune condiții de lucru. Voluntarii din acest domeniu vor avea o varietate de activități: furnizarea serviciilor IT și suport pentru operațiunile din zilele cu meciuri, asigură personalul de la biroul de informații și biroul ICT, configurează stadionul și operațiunile, etc. Aceștia vor obține cunoștințe într-o zonă cheie a organizării unui eveniment complex, cunoștințe pe care mulți oameni nu le pot câștiga.

MARKETING

Mascota UEFA EURO 2020 va aduce împreună echipele și fanii. Mascota va interacționa cu publicul tânăr din Europa. Relevantă și interactivă pentru fani, mascota va contribui la recunoașterea vizuală a turneului și la crearea de momente memorabile în cadrul UEFA EURO 2020. Va crește interesul și conștientizarea la nivel global și local, în special în orașele-gazdă, în țările unde orașele gazdă sunt localizate și în toată Europa. Mascota va fi prezentă în fiecare oraș-gazdă, aducând la viață spiritul și identitatea turneului, conectând fanii și participând la activități promoționale. Mascota este o parte cheie a programului de licențiere UEFA și va face parte din planurile de activare pentru turneu ale partenerilor comerciali ai UEFA, după lansarea oficială a acesteia.

HOST BROADCAST LOGISTICS

Echipa de host broadcast logistics coordonează și livrează o varietate de servicii integrate de support staff-ului HB (host broadcast) și furnizorilor. Lucrează îndeaproape cu departamentul de producție TV al UEFA pentru planificarea și implementarea nevoilor celor 2500 de membri ai echipei HB de deplasare, transport, cazare, acreditare, uniforme și birouri, supervizând livrarea acestor servicii la locații. De asemenea, această echipă planifică și livrează toate aspectele logistice ale IBC (international broadcast centre) din Amsterdam, de la catering și servicii de curățenie la transferul staff-ului.

MATCH ORGANIZATION

Organizarea meciurilor se află în inima tuturor operațiunilor desfășurate la UEFA EURO 2020, deoarece se ocupă direct cu prima prioritate a UEFA – sportul în sine. Un meci organizat cu succes va avea o contribuție majoră la imaginea de ansamblu a turneului și va avea un impact pozitiv asupra calității meciurilor. Principala activitate a departamentului este de a organiza cele 51 de meciuri și de a gestiona toate serviciile legate de aspectul sportiv al UEFA EURO 2020 în concordanță cu cele mai înalte standarde și reglementări UEFA.

Voluntarii vor asista match managerul UEFA cu organizarea și desfășurarea fiecărui meci, inclusiv a sesiunilor de antrenament din ziua precedentă. Vor ajuta cu organizarea vestiarelor, a zonelor competiției și materialelor necesare meciului. Voluntarii vor avea de asemenea task-uri administrative, pregătind, și în caz că este adecvat, și participând la ședințe.

MEDIA SERVICES AND OPERATIONS

Acest departament implică planificarea și livrarea serviciilor și facilităților pentru cei peste 3000 de reprezentanți media locali și internaționali ce vor acoperi jurnalistic turneul UEFA EURO 2020. Principalele elemente ale departamentului sunt următoarele:

  • Condiții de muncă: fiecare stadion va avea centrul său media, tribune media, săli pentru conferințele de presă și zone mixte, cât și locuri pentru realizarea pozelor pentru jurnaliști, broadcasters și fotografi.
  • Acreditarea media și rezervarea serviciilor: echipa va gestiona procesul de acreditare și arbitrare pentru pass-urile de turneu și rezervările specifice meciurilor, inclusiv livrarea dispozitivelor de acces relevante.
  • Information services: echipa va gestiona canalul media, platforma online a UEFA pentru informații și conținut, la fel și realizarea ghidurilor media și a resurselor de informații despre turneu.
  • Event operations: echipa va coordona și activitățile oficiale ale reprezentanților media ce țin de echipele participante în competiție, în concordanță cu reglementările turneului. 

Fiecare locație va avea ca echipă staff (angajați) un media operations manager și doi media operations assistant, către care voluntarii vor raporta. În plus, doi media officers ai UEFA vor coordona obligațiile media ale echipelor competitoare.

MOBILITY MAKERS

În cadrul UEFA EURO 2020, o echipă de ”Mobility Makers” va acționa ca imaginea turneului și va fi responsabilă de a se asigura că cei 2.8 milioane de spectatori participanți la turneu vor avea parte de cea mai bună experiență posibilă. Mobility makers vor acționa în fiecare dintre cele 12 orașe gazdă ale UEFA EURO 2020, asistând spectatorii și asigurând o varietate de servicii. Vor fi coordonați de către spectator services venue manager. Toți membrii echipei vor participa la un training unde vor învăța despre responsabilitățile pe care le vor avea, precum oferirea de direcții de orientare și informații despre locație, cât și despre responsabilitățile ce țin de anumite servicii necesare la stadion, precum activități de traducere, ajutorul persoanelor cu dizabilități, depozitarea bagajelor, mobility support și punctele de informare pentru spectatori.

SIGNAGE

Departamentul de semnalistică este responsabil de producția și instalarea tuturor elementelor de branding ce fac parte din decorul stadionului (pentru toate grupurile țintă ale UEFA, TV, media și ospitalitate), cât și de brandingul similar prezent la hotelurile oficiale ale turneului și în aeroporturi. Departamentul decorează stadioanele cu brandingul UEFA EURO 2020 și este responsabil de toate materialele promoționale pentru toate departamentele implicate în organizarea turneului. Echipa acestui departament este responsabilă și de dezvoltarea conceptului de semnalistică și de furnizarea drepturilor de semnalistică ale partenerilor UEFA, în special publicitatea aferentă ecranelor LED de pe teren și media backdrops.

SPECTATOR SERVICES AT THE STADIUM

Echipele acestui departament din cadrul stadioanelor sunt responsabile de facilitarea accesului general, intrarea și ieșirea spectatorilor, ale invitaților, staff-ului și ale vehiculelor, în cadrul fiecărei locații UEFA EURO 2020, prin susținerea departamentelor de stewarding, acces, ticketing, ospitalitate și a departamentelor media și TV. Voluntarii ce vor lucra în această echipă vor avea un rol important, prin ajutorul acordat restului departamentelor cu implementarea accesului în zilele meciurilor, cu furnizarea informațiilor și îndrumarea spectatorilor, a invitaților și a staff-ului și cu asistarea echipelor de prim-ajutor, acționând ca traducători.

SUSTAINABILITY

Departamentul de sustenabilitate se concentrează pe prioritățile sociale, de mediu și cele economice, prin:

  • Promovarea unui stil de viață sănătos prin implementarea unei politici ce interzice fumatul în spațiul stadionului;
  • Promovarea și îmbunătățirea accesului în stadion pentru spectatorii cu dizabilități;
  • Optimizarea transportului și a mobilității;
  • Optimizarea gestionării deșeurilor prin reducere, reutilizare și reciclare (strategia 3R);
  • Promovarea aprovizionării responsabile a produselor și serviciilor.

Voluntarii acestui departament vor ajuta spectatorii cu dizabilități, vor susține serviciile de comentariu audio-descriptiv și vor sensibiliza opinia spectatorilor, a staff-ului și a voluntarilor cu privire la problemele de mediu.

TECHNICAL SERVICES

Departamentul de servicii tehnice gestionează planificarea, pregătirea și implementarea serviciilor și a infrastructurii temporare cerute de stakeholderi interni și, într-o anumită măsură, cerute de stakeolderi externi pentru a închide discrepanța dintre condițiile existente la locații și cerințele mai mari ale unui asemenea eveniment sportiv major. Sub-proiectele ce derivă din acest departament vor avea legătură cu furnizarea electricității, furnizarea apei, controlul temperaturii, gestionarea deșeurilor, sisteme de sunet și ecrane gigant, frecvențe radio și TV ale locației și infrastructură temporară.

TICKETING

Pentru turneul UEFA EURO 2020 vor fi disponibile, în total, aproximativ 3 milioane de bilete pentru meciuri. Aceste bilete vor fi primite de cei interesați prin curier, vor putea fi ridicate de la punctele din locație sau vor fi primite direct printr-o aplicație de pe telefonul acestora. Voluntarii departamentului de ticketing au un rol esențial în livrarea serviciilor de ticketing și vor fi în majoritatea situațiilor principalele persoane de contact pentru deținătorii de bilete. Vor avea de-a face cu întrebările acestora, le vor furniza informații în concordanță cu politica de ticketing și vor contribui la îmbunătățirea experienței spectatorilor pentru eveniment. Voluntarii vor fi de asemenea foarte mult implicați în locație în activitățile de colectare a biletelor. Vor asista echipa de ticketing cu rezolvarea diverselor situații în cadrul locațiilor de vânzare/colectare a biletelor în orașele-gazdă și în stadioane.

VENUE LOGISTICS

Echipa venue logistics gestionează birourile din locație și supervizează nevoile staff-ului prezent la locațiile UEFA EURO 2020. Este una dintre primele echipe ce ajung la locații, cu responsabilități ce includ supravegherea configurării birourilor, a montării mobilei, gestionarea materialelor de birotică, distribuirea uniformelor de staff, aranjarea și supravegherea zonelor de relaxare ale staff-ului, țin legătura cu hotelurile staff-ului (pentru early/late check-in/check-out, panou de informare în recepție, etc.), gestionează transportul staff-ului de la hotel la locație și gestionează responsabilitățile generale de birou și nevoile staff-ului la stadion.

VENUE MANAGEMENT

Echipa de venue management este responsabilă de tot ceea ce se întâmplă la locație și, prin venue manager, are autoritatea să medieze în cazul în care apar probleme între departamentele din locație. Voluntarii acestei echipe susțin activitatea zilnică a venue managerului și a echipei acestuia/acesteia.

VOLUNTEER MANAGEMENT

Toate activitățile de voluntariat vor fi planificate și implementate de către echipa de volunteer management. Această echipă va avea responsabilitatea de a avea grijă de voluntari și de a se asigura că totul funcționează cât mai lin. Echipa se va ocupa și de activități de training, alocare de roluri, supervizarea centrului voluntarilor, catering și cultura voluntariatului.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

UEFA EURO 2020 în 2021

Campionatul European de Fotbal își va păstra numele de UEFA EURO 2020, chiar dacă are loc
în 2021, fiind amânat în urma contextului mondial actual, generat de pandemia de COVID19.

Despre COVID19

Ne-am angajat să oferim un mediu sigur voluntarilor, staff-ului și tuturor celor implicați în
programul de voluntariat, conform cerințelor autorităților publice și până când situația o impune.
Echipa de management al voluntarilor ia în considerare contextul pandemiei în orice acțiune de
planificare, implementând regulile recomandate de Ministerul Sănătății și autoritățile române.
Echipa monitorizează îndeaproape orice evoluție legată de virus. Este posibil ca structura
programului de voluntariat să fie modificată, astfel încât totul să se desfășoare în condiții de
maximă siguranță pentru toți cei implicați. Vă vom informa personal despre orice modificare
oficială a planificării care v-ar putea impacta ca voluntari.

Despre programul de voluntariat UEFA EURO 2020

Pentru prima dată în istoria sa, turneul UEFA EURO 2020 are loc în 12 orașe din țări diferite,
implementând astfel cel mai mare program de voluntariat. Obiectivul programului este acela de
a implica persoane din întregul continent și de a promova voluntariatul în fiecare dintre cele 12
locații, și nu numai.
Pentru UEFA EURO 2020, voluntarii vor avea o importanță crucială în desfășurarea cu succes
a turneului. Voluntarii vor contribui la diferite proiecte, precum ticketing, operațiuni media,
servicii pentru spectatori, logistică, transport și multe altele.
Programul de voluntariat al UEFA EURO 2020 este implementat în București de către Federația
Română de Fotbal, ce dorește să recruteze și să motiveze peste 1000 de voluntari, care vor
avea o varietate de roluri în diverse departamente, necesare pentru a organiza cu succes un
eveniment de o asemenea amploare.

Câți voluntari vor fi implicați în organizarea turneului?

Peste 12000 de voluntari vor fi recrutați în cele 12 orașe-gazdă, peste 1000 de voluntari fiind
necesari în București.

Când are loc turneul UEFA EURO 2020?

Turneul are loc în perioada 11 iunie – 11 iulie 2021. Orașul București va fi gazdă a patru meciuri,
în perioada 13 iunie – 28 iunie 2021.

Ce meciuri vor fi găzduite în București?

13 iunie – meci din Grupa C
17 iunie – meci din Grupa C
21 iunie – meci din Grupa C
28 iunie – meci din optimi

Ce beneficii vor avea voluntarii selectați?

Voluntariatul este o muncă ce nu este remunerată, însă valorează foarte mult pentru experiența
persoanelor ce se implică, pentru a-i ajuta în carierele viitoare sau pentru a dobândi anumite
aptitudini.
Toți voluntarii selectați vor primi o serie de beneficii:
● Kit/uniformă de voluntar;
● Masă și răcoritoare în locație, în timpul turelor;
● Training-uri specializate;
● Transport public gratuit pe perioada evenimentului;
● Asigurare;
● Giveaways;
● Volunteers Thank You party pentru a sărbători finalul evenimentului.
Participarea ca voluntar în cadrul UEFA EURO 2020 va fi o experiență de tipul o dată în viață,
pe care o vei împărtăși cu zecile de mii de oameni ce vor amplifica entuziasmul și bucuria
fiecărui minut al evenimentului.

Nu sunt din București, îmi sunt acoperite costurile de transport, cazare sau masă?

Programul de voluntariat al UEFA EURO 2020 asigură costurile de transport local în orașul-
gazdă și pe cele din timpul turelor de voluntariat. Nu vom putea acoperi costurile de transport
către și dinspre București și nici eventualele costuri de cazare ale voluntarilor veniți din afara
capitalei. Voluntarii vor primi vouchere pentru masa din timpul turelor de voluntariat, pe care o vor
putea servi la Bistro-ul voluntarilor.

Ce este kick-off? Când are loc? Este obligatorie participarea?

Kick-off este evenimentul oficial de lansare a programului de voluntariat, ce are loc cu câteva
luni înaintea începerii campionatului. În cadrul evenimentului, voluntarii se cunosc între ei, își
cunosc managerii de departament, fac cunoștință cu echipa de management al voluntarilor, văd
pentru prima dată cum arată uniforma voluntarilor și află informații despre organizare. Data și
locația acestui eveniment nu sunt încă stabilite.

Ce este Volunteer Centre = centrul de voluntari?

Volunteer Centre este casa voluntarilor pe timpul organizării campionatului. Locația acestuia
este în cadrul stadionului Arena Națională și va fi prezentat voluntarilor în cadrul evenimentului
de kick-off. Este locul unde fiecare voluntar își va începe și-și va termina tura, își va prelua
uniforma, va avea training-uri specifice, se va relaxa în pauze și va putea vedea meciurile.

Voluntarii vor putea să vadă meciurile?

Voluntarii nu vor putea vedea meciurile ca spectatori. Desigur, fiind parte din echipa de
organizare a evenimentului, vei fi în inima locației, înconjurat de atmosfera turneului. Voluntarii
vor avea opțiunea de a vizualiza meciurile în centrul voluntarilor.

Ce activități vor avea voluntarii în cadrul evenimentului?

Ca voluntar, vei avea contact cu și vei ajuta profesioniști din domeniul sportului. Activitățile pe
care le vor primi voluntarii vor fi variate și specifice fiecărui rol / departament. Există peste 20 de
roluri din care poți să alegi.

Voi fi atribuit automat unui departament sau pot alege departamentul din care doresc să fac parte?

Voluntarii au fost deja selectați și atribuiți unui singur rol dintr-un anume departament. Pentru
mai multe detalii despre domeniul în care activezi, accesează secțiunea Departamente.

Pot voluntaria în mai multe departamente?

În principiu voluntarii nu vor putea avea activități în cadrul a două departamente diferite.
Excepție pot fi voluntarii departamentului Volunteer Management, ce vor fi înlocuitori pentru
diverse roluri, în cazul în care va fi necesar.

Câte zile trebuie să fiu disponibil pentru voluntariat?

Disponibilitatea necesară variază în funcție de rolul / departamentul din care vei face parte. În
principiu, voluntarii trebuie să fie disponibili de la jumătatea lunii mai și până la sfârșitul lunii
iunie. Informațiile finale despre rolurile atribuite și programul final al turelor vor fi disponibile
după finalizarea procesului de recrutare. Programul meciurilor ce vor avea loc în București este
disponibil aici. Unele roluri implică participarea doar în zilele meciurilor, în timp ce altele implică
activități chiar înainte de începerea turneului.

Există mai multe programe de voluntariat pentru UEFA EURO 2020?

În timpul turneului, în București vor exista două grupuri de voluntari ce vor fi implicați în cadrul
acestui eveniment de amploare: programul de voluntariat al UEFA și programul de voluntariat al
Primăriei Municipiului București.
Programul de voluntariat al UEFA pentru turneul EURO 2020 este implementat cu ajutorul
Federației Române de Fotbal și acoperă zone oficiale ale turneului, stadioanele, cât și hoteluri și
aeroporturi folosite de oficialii UEFA.
Programul de voluntariat al orașului București pentru turneul EURO 2020 este implementat de
către Primăria Municipiului București și include voluntari ce vor fi implicați în direcționarea fanilor
în aeroporturi și transportul public, în Fan Zone și în centrul orașului.

CONTACT

Contactează-ne pe mail la buc.volunteer@euro2020.com, pe Facebook sau pe Instagram daca ai alte întrebări legate de programul de voluntariat UEFA EURO 2020 la care nu ți-am răspuns în secțiunea ÎNTREBĂRI FRECVENTE.

Această secțiune este gestionată de Federația Română de Fotbal. UEFA nu își asumă răspunderea legală pentru acuratețe și nu își asumă caracterul exhaustiv al informațiilor. În același timp, opiniile exprimate pe această secțiune FRF nu reprezintă opiniile sau politicile UEFA. Cuvântul UEFA, logo-ul UEFA, mărcile UEFA și secvențele video în legătură cu competițiile UEFA reprezintă proprietarea UEFA și sunt protejate de legile aplicabile ale mărcii comerciale, drepturilor de autor şi alte legi referitoare la proprietatea intelectuală. Utilizarea acestor logo-uri și mărci nu este permisă.